สินเชื่อระยะยาวกสิกร

สินเชื่อระยะยาวกสิกร

สินเชื่อกสิกรระยะยาวบริการเงินกู้ผ่อนสบายๆ ดอกถูก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
MRR+2% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี

สินเชื่อระยะยาวกสิกร ผ่อนนาน 10 ปี วงเงินสูงสุด 30 ล้าน 2567

สินเชื่อระยะยาวกสิกร สามารถผ่อนชำระเงินด่วนเพื่อธุรกิจได้นานสูงสุดถึง 10 ปีด้วยวงเงินการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขสำคัญแยกตามประเภทของสินเชื่อเป็นหลัก มาดูรายละเอียดที่สำคัญกันเลย 

สินเชื่อระยะยาวกสิกรใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อระยะยาวกสิกรใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ประเภทสินเชื่อที่กำหนด และจะได้มีการพิจารณาการให้ดอกเบี้ยสินเชื่อกสิกรที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุด และหลักประกัน

สินเชื่อระยะยาวกสิกรเปรียบเทียบประเภทของการอนุมัติเงินกู้ 

สินเชื่อระยะยาวกสิกร มีรูปแบบการอนุมัติวงเงินอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกร ระยะยาว (Loan)

ประเภทของสินเชื่อกสิกรระยะยาว จะสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 5 ปีทั้งนี้จะเป็นการอนุมัติแบบวงเงินก้อน วงเงินสูงสุดได้ถึง 30 ล้านบาท 

  1. เงินด่วนเพื่อธุรกิจ เบิกเกินบัญชี (OD)

การขอวงเงินเกินบัญชีสินเชื่อกสิกรระยะยาวจะเป็นการพิจารณาต่อสัญญาระยะเวลาผ่อนแบบปีต่อปีให้กับลูกค้า สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 10 ปีขึ้นอยู่กับวงเงินที่เหลือ กู้เงินระยะยาวลักษณะระยะเวลาผ่อนจะเป็นการผ่อนแบบขั้นต่ำอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติ

  1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

กรณีลูกค้าต้องการที่จะขอสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจเพื่อนำไปซื้อที่ดินเปล่าโดยนำที่ดินดังกล่าวนั้นมาใช้เพื่อลงทุนก่อสร้างประกอบกิจการใหม่ ซึ่งหลักประกัจะต้องมีเอกสารในการยืนยันว่าจะนำที่ดินเหล่านั้นมาก่อสร้างสถานประกอบการ จะต้องมีการแนบแปลนก่อสร้างหรือพิมพ์เขียว ซึ่งเป็นใบที่รับการอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายของทางราชการ และผู้สมัครสินเชื่อกสิกรจะต้องมีการแสดงเอกสารเรื่องของสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างระหว่างลูกค้ากับผู้รับเหมามายืนยัน

สินเชื่อระยะยาวกสิกรคุณสมบัติสำคัญผู้สมัครสินเชื่อกสิกร

  • สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กรณีของนิติบุคคลไม่ได้มีการกำกับอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้น
  • สินเชื่อระยะยาวกสิกร ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 65 ปีกรณีที่เป็นลูกค้าปัจจุบันจะรับลูกค้าเก่าสมัครสินเชื่อกสิกรได้อายุสูงสุด 75 ปี
  • เงินกู้ระยะยาว มีการพิจารณาการดำเนินธุรกิจนั้นๆ โดยธุรกิจที่ดำเนินกิจการนั้นจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • สินเชื่อกสิกรระยะยาว จะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้พิจารณา หากมีประวัติหนี้เสีย บุคคลติดลบหรือล้มละลายมาก่อนอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top