อัปเดตเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดและอัปเดตข้อมูลโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงวัยต้องรู้

อาจจมีผู้สูงวัยบางท่านที่สงสัยว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นคืออะไร ซึ่งก็ต้องอธิบายเลยว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยเบี้ยผู้สูงอายุเปรียบได้กับเงินช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเอง ทั้งนี้ ในทุก ๆ ปี ทางรัฐจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหน้าใหม่ ๆ ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกัน ซึ่งในปี 2567 หรือปี 2024 นี้ ทางรัฐก็ได้เปิดให้คนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่สงสัยว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน ก็พบว่าตามตารางการจ่าย ผู้สูงอายุจะได้รับเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่ถ้าวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุดราชการ ทางรัฐก็จะโอนให้ก่อนวันที่ 10 นั่นเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 

ในปี 2567 นี้ ผู้สูงอายุท่านใดต้องการเข้าร่วมโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จำเป็นที่จะต้องเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ ซึ่งเท่าที่เราไปตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางออนไลน์ พบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 59 ปีขึ้นไป และสามารถลงทะเบียนก่อนอายุครบ 60 ปีได้ ในส่วนของเอกสารที่ใช้สมัครเข้าร่วมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดนี้ ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการเงินเดือนผู้สูงอายุบางท่าน อาจสงสัยว่าวิธีรับเงินเป็นอย่างไร ก็ตอบได้เลยว่าผู้ที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารในทุกวันที่ 10 ของเดือน ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุดราชการ ทางหน่วยงานรัฐก็จะโอนเงินล่วงหน้าให้ก่อน จึงกล่าวได้ว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนอาจได้รับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

สิทธิประโยชน์ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อย่างที่ทราบกันดีว่าโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบเงินเดือนผู้สูงอายุในทุก ๆ เดือน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของโครงการเบี้ยผู้สูงอายุก็นับว่าน่าสนใจเลยทีเดียว กล่าวคือผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600-1000 บาท อีกทั้งยังได้รับส่วนลดค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT นอกจากนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2024 ยังมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจอย่างการให้ผู้ได้รับสิทธิกู้เงินปลอดดอกเบี้ยได้ในอัตราไม่เกิน 30000 บาท รวมถึงยังสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหารายได้ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เท่านั้น หากท่านใดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมาตรการเบี้ยผู้สูงอายุ ก็คลิกเข้าไปดูได้ที่

Scroll to Top