ออกหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยตัวเองทำได้ไหมดูตัวอย่างใบรับรองเงินเดือน

ความสำคัญของใบหนังสือรับรองเงินเดือน ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้

คนทำงานประจำหรือที่เรียกว่า มนุษย์เงินเดือนจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งแบบใบรับรองเงินเดือน หรือใบหนังสือรับรองเงินเดือนคือเอกสารที่ใช้ยืนยันการทำงานว่าพนักงานได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ โดยจำนวนเงินที่แสดงในใบหนังสือรับรองเงินเดือน จะเป็นเงินเต็มจำนวนโดยไม่ผ่านการหักภาษีใด ๆ สำหรับประโยชน์ของแบบหนังสือรับรองเงินเดือนคือเราสามารถนำไปติดต่อขอทำวีซ่าได้ หรือเวลาที่ต้องกู้สินเชื่อจากทางสถาบันการเงิน ก็ต้องมีใบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอกสารรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่สำคัญต่อพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างมาก ส่วนใครที่ไม่เคยเห็นใบหนังสือรับรองเงินเดือนมาก่อน ก็สามารถดูตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนได้จากช่องทางออนไลน์ หรือขอดูตัวอย่างกับบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน

ใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุการใช้งานไหม

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับใบหนังสือรับรองเงินเดือน คือแบบใบรับรองเงินเดือนสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน ในกรณีที่เราขอสินเชื่อหรือทำบัตรเครดิตกับสถาบันการเงิน แต่หากเราใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ ใบหนังสือรับรองเงินเดือนจะใช้งานได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ90 วัน และหากยื่นขอวีซ่า ใบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือแบบหนังสือรับรองเงินเดือนที่กำลังพูดถึงอยู่นี้จะใช้ได้ไม่เกิน1 เดือน หรือ 30 วันนั่นเอง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุการใช้งานอยู่ สำหรับใครที่ไม่เคยขอฝ่ายบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อเอาไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ หรือกู้สินเชื่อ ก็สามารถขอรับหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้ แต่หากบริษัทของท่านไม่มีนโยบายออกใบหนังสือรับรองเงินเดือนทางออนไลน์ให้ ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำงานว่าต้องการใช้ใบรับรองเงินเดือน รบกวนช่วยนำมาให้หน่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเอกสารรับรองเงินเดือน ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ อีกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง

 

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

สำหรับใบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือนนั้น มีองค์ประกอบสำคัญที่เราต้องเช็คให้ดี เพราะหากใบหนังสือรับรองเงินเดือนขาดข้อมูลสำคัญไป เราก็จะไม่สามารถนำแบบใบรับรองเงินเดือนนี้ไปใช้งานได้ ซึ่งใบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ถูกหลักต้องประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลของพนักงาน ชื่อบริษัทที่ทำงานอยู่ ตำแหน่งงาน วันเดือนปีที่เริ่มต้นทำงาน เงินเดือน และการระบุว่าต้องการนำเอกสารรับรองเงินเดือนไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ดีต้องมีตราประทับของบริษัทไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งหากเราได้รับใบหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามนี้ เราก็สบายใจได้แล้วว่าหนังสือรับรองเงินเดือนที่เราได้รับนั้น ใช้งานได้จริง ๆ อนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าแบบใบรับรองเงินเดือนเป็นหนึ่งในเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมทางการเงิน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

Scroll to Top