Banks: ธนาคาร ธกส

สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน 2567 สมัครง่ายได้เงินจริง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
MRR-2% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ไม่ต้องใช้คนค้ำ
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

ธนาคาร ธกส บริการด้านการเงินคู่เกษตรกรไทย

เชื่อว่าเกษตรกรหลายท่านคงคุ้ยเคยกับธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการด้านการเงินแก่เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าธนาคาร ธกสมีสินเชื่อและการบริการอะไรที่น่าสนใจบ้าง บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและให้เกษตรกรได้เข้าถึงอย่างเข้าใจ มาดูกันว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้าง

ธนาคาร ธกส จุดเด่นของการบริการน่าสนใจแค่ไหน

ธกส คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่าย และต่อยอดลงทุนตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการในวงการเกษตร

ธนาคาร ธกสมีวีธีการสมัครแอพ ธกสอย่างไร

  • ดาวน์โหลดแอพ ธกสจาก App Store และ Play Store
  • ลงทะเบียนสมัครใช้งานด้วยบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการสมัครแอพ ธกส
  • ลงทะเบียน รอ SMS ยืนยันจากธนาคาร ธกสเพื่อเปิดใช้บริการ

สนใจสมัครสินเชื่อธนาคาร ธกสธนาคาร ธกสมีผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจบ้าง

  • สินเชื่อธนาคาร ธกส ประเภทสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นเงินใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินกู้กว่า 50,000 บาท ให้กู้ไม่เกิน 3 ปี กับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1-6 เดือนร้อยละ 0 ต่อปี และเดือนที่ 7 เป็นต้นไป MRR=ร้อยละ 6.50 ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สินเชื่อธนาคาร ธกส ประเภทสินเชื่อกรีน เครดิต สินเชื่อที่สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการอนุมรักษ์พลังงาน ให้กู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับอาชีพเกษตรกร หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกษตร การชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน กับวงเงินกู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเกษตรกรอยู่ที่ MRR-1 และผู้ประกอบการ MLR-0.5
  • สินเชื่อธนาคาร ธกส ประเภทสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร เพื่อเป็นวงเงินใช้จ่ายหมุนเวียน และพัฒนาเพื่อยกระดับเกษตรให้ดียิ่งขึ้น กับวงเงินกู้ไม่เกินมูลค่าการลงทุนจริง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรอยู่ที่ MRR-1 ใน 3 ปีแรก และสำหรับผู้ประกอบการ MLR -0.5 ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 12   เดือน

เปิดบัญชี ธกสมีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างไร ทำไมต้องใช้บริการธนาคาร ธกส

การเปิดบัญชี ธกส ที่มาพร้อมจุดเด่นที่รับผลตอบแทนทุก 6 เดือน เปิดได้ทั้งบุคลทั่วไปและบุคคลธรรมดา คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่มีการเรียกเก็บภาษีดอกเบี้ย และพิเศษสุด ๆ คือสมุดเงินฝากธนาคาร ธกส สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ สามารถเปิดได้ทั้งทางออนไลน์ หรือสาขาของธนาคาร ธกสได้ทั่วประเทศ

ติดต่อธนาคาร ธกสได้ที่ช่องทางไหน หากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมธนาคาร ธกส

สำหรับเกษตรกรต้องการใช้บริการธนาคาร ธกส ไม่ว่าจะขอสินเชื่อหรือเปิดบัญชีเงินฝาก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือโทร Call Center 02-555-0555 หรือธนาคาร ธกส ในห้าง และธกส สาขาใกลบ้านได้ทั่วประเทศ

ถือได้ว่าธนาคาร ธกสเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินแก่กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีโครงการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์กับเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือจะใช้บริการด้านการโอนเงินออนไลน์ผ่านแอพก็สะดวก หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเรื่องเช็คเงิน ธกส หรือเรื่องการเปิดบัญชี การขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Scroll to Top