กู้บ้าน ธอส

กู้บ้าน ธอส

สมัครกู้ซื้อบ้าน ธอส คุ้มไหมเช็คด่วนก่อนทำการยื่นกู้
เงินเดือนผู้กู้
ไม่เกิน 35,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้
EIR 5.04% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด

กู้บ้าน ธอส อนุมัติง่าย วงเงินเต็มจำนวน

ถ้ากำลังวางแผนอยากซื้อบ้านสักหลัง จะเลือกกู้ซื้อบ้านที่ไหนดีคงเป็นคำตอบในใจขอใครหลาย ๆ คน เพราะการซื้อบ้านแน่นอนว่าเป็นสินเชื่อการกู้ระยะยาว แต่ละธนาคารก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป จึงทำให้คิดหนักในการกู้แต่ละครั้ง แต่ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะบทความนี้ได้นำสินเชื่อกู้บ้าน ธอสมาฝาก แน่นอนว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย พร้อมอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส มาดูกันว่าจะมีความน่าสนใจแค่ไหน ติดตามอ่านศึกษาข้อมูลกันได้เลย

กู้บ้าน ธอสมีสินเชื่อประเภทไหนที่น่าสนใจบ้าง

  • กู้สร้างบ้าน ธอส. ผ่านโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านห้องชุด หรือซื้อเพื่อสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้บ้านกับ ธอสประเภทนี้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายได้หลักประกัน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี ดอกเบี้ยบ้าน ธอสประเภทนี้ ปีกแรก 3.15% ต่อปี ปีที่ 2 MRR-2.25% ต่อปี ปีที่ 3 MRR-1.40% ต่อปี และปีที่ 4 ตลอดจนอายุสัญญา MRR-0.75%ต่อปี
  • กู้ซื้อบ้าน ธอสกับสินเชื่อบ้าน Solar Roof สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมกับอาคาร และเพื่อการชำระเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ วงเงินให้กู้พร้อมหลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด กับระยะการผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอสปี 1-3 MRR-3.95% ต่อปี
  • กู้สร้างบ้าน ธอสกับสินเชื่อกู้สร้างบ้านสมใจ เพื่อปลูกสร้างอาคาร และต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร วงเงินให้กู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักประกัน ระยะเวลาการผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 40 ปี

ขั้นตอนการขอกู้บ้าน ธอสรายละเอียดอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการกู้บ้าน ธอสมีหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอสโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป และผ่อนได้สูงสุดถึง 40 ปี ขั้นตอนการขอธอส สินเชื่อบ้านสามารถยื่นคำขอได้ที่ธนาคาร หรือหากไม่สะดวกที่ธนาคารสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอยื่นกู้บ้าน ธอส พร้อมพิจารณาความสามารถในการผ่อน และการประเมินหลักทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อประเมินภายใน 3 วันทำการ จากนั้นแจ้งผลการพิจารณา หากผ่านต้องทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนองที่กรมที่ดิน

เอกสารขอสินเชื่อบ้าน ธอสมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อประกอบการกู้บ้าน ธอส

  • เอกสารประกอบการกู้บ้าน ธอสสำหรับพนักงานประจำ ต้องเตรียมหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารประกอบการกู้บ้าน ธอสสำหรับเจ้าของกิจการ เตรียมสำเนาจดทะเบียนการค้า หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และรูปถ่ายกิจการพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับธอส กู้บ้านที่นำมาแนะนำในบทความนี้ สำหรับใครที่อยากสมัครกู้บ้าน ธอส อย่าลืมวางแผนการกู้ในครั้งนี้ให้ดี เพราะเป็นการกู้สินเชื่อระยะยาว 30-40 ปี หากมีข้อสงสัยอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตารางผ่อนบ้าน 30 ปี ธอส หรือยื่นกู้บ้าน ธอสกี่วันอนุมัติได้ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top