ufund ผ่อน

ufund ผ่อน

รู้จักกับแอพ ufund แอพผ่อนสินค้าสำหรับนักศึกษา
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
18 ปีขึ้นไป

ufund ผ่อนผลิตภัณฑ์ Apple ใช้งานอย่างไร

ufund เป็นโครงการที่ออกมาเพื่อนักศึกษา นิสิตที่ต้องการจะมีผลิตภัณฑ์ Apple ไว้ครอบครองซึ่ง Apple ได้ออกผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods เป็นต้น โดยนักศึกษา นิสิตสามารถใช้ ufund ผ่อนสินค้าต่างๆได้ เมื่อนักศึกษา นิสิตสนใจที่จะใช้ ufund ผ่อน iphone หรือต้องการผ่อน ipad ไม่ใช้บัตร เพียงสมัคร ufund ผ่อนสินค้าก็จะทำให้ทราบถึงวิธีการผ่อนผ่าน ufund ตารางผ่อน ipad ก็จะมีการแจกแจงจำนวนเงินที่ต้องผ่อนละเดือนซึ่งผู้สมัคร ufund ผ่อนสินค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ ทั้งการซื้อ iphone ผ่าน ufund ผ่อน iphone ที่มี iphone แต่ละรุ่นให้เลือกได้ตามชอบใจ หากผู้สมัคร ufund ผ่อนสินค้า Apple

สนใจครอบครองสามารถทำการสมัครตามขั้นตอนที่เราแนะนำได้เลย เมื่อผู้สมัคร ufund ผ่อนสินค้า Apple เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถนำสินค้าที่ซื้อไปต่อยอดทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์ Apple แต่ละชิ้นจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ Apple ก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปี 2566/2023 เลย 

ขั้นตอนในการสมัคร ufund ผ่อนผลิตภัณฑ์ Apple

ผู้สมัคร ufund ผ่อนสินค้า Apple จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องเป็นนักศึกษา นิสิตที่อยู่ในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท, ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัย การสมัครสามารถเว็บไซต์ ufund.comseven.com จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเรียบร้อย เมื่อสมัครแอพ ufund เรียบร้อยแล้ว รอรับอีเมลในการยืนยันตัวตนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงระบบจะส่งมาให้ จากนั้นคุณจะต้องทำการยืนยันที่สาขาก่อนซึ่งเอกสารที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, บัตรศึกษา นิสิตหรือหนังสือที่บ่งบอกว่าคุณเป็นนักศึกษาตัวจริง, เอกสารที่ทาง ufund ผ่อนสินค้าส่งเข้าให้ทางอีเมลเพียงที่คุณจะเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ UStore/Bnn/Studio7 ทุกสาขา เมื่อคุณทำการยืนยันตัวตนเสร็จก่อนเวลา 15.00 น.จะทำให้ทราบผลภายในวันนั้นเลยแต่หากเสร็จหลัง 15.00 น.จะทำให้ทราบผลในวันถัดไป การรับผลอนุมัติจะได้รับผ่านทางอีเมลที่คุณได้ทำการสมัครไว้ จากนั้นคุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ตามที่คุณต้องการได้เลย คุณสามารถเลือกผ่อนโทรศัพท์ ufund ได้นานสูงสุด 24 เดือนขึ้นอยู่กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ หากคุณต้องการที่จะเลือกผ่อน ipad ไม่ใช้บัตรเครดิตสามารถดูตารางในการผ่อนได้จาก ufund ตารางผ่อน ipad ได้เลย

ufund ผ่อนได้กี่เครื่อง

การใช้บริการufund ผ่อนสินค้าจะช่วยให้นักศึกษา นิสิตที่ไม่มีบัตรเครดิตสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Apple ได้โดยผู้สมัคร ufund ส่วนใหญ่จะใช้ในการต่อยอดทางการศึกษาให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ โดย ufund ผ่อนได้กี่เครื่องนั้น จะสามารถผ่อนได้ 1 เครื่องซึ่งจะต้องวางเงินมัดจำเริ่มต้น 20% เท่านั้นและสิทธิ์การผ่อน ufund จะใช้ได้ปีต่อปีเท่านั้นและอัตราดอกเบี้ย ufund ผ่อนสินค้า Apple จะไม่เกิน 23.88% ต่อปี

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top