สินเชื่อห่วงใยออมสิน

สินเชื่อห่วงใยออมสิน

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
20-70 ปี

ต้องการสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินต้องทำอย่างไร


สินเชื่อห่วงใยออมสินหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19เป็นสินเชื่อประชาชนออมสินที่ธนาคารออกมาให้สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการขาดรายได้หรือรายได้ลดลงอันเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาโควิด19ระบาด โดยผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19สามารถสมัครได้โดยมีช่องทางสมัครผ่านแอพของธนาคารออมสิน การสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19มีความสะดวกสบายไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันก็สามารถสมัครสินเชื่อห่วงใยสู้ภัยโควิด19ได้ หากสมัครผ่านแล้วธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีทันทีภายใน 3 วันหลังจากที่สินเชื่ออนุมัติ

คุณสมบัตรของผู้ขอสินเชื่อห่วงใยออมสินเป็นอย่างไรและใครกู้ได้บ้าง


ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000บาทให้กับผู้ที่ต้องการกู้เงินกับออมสินภายใต้ชื่อโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19จะต้องเป็นผู้ใช้แอพ MyMoของธนาคารมาอย่างน้อย 1 เดือนและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือมีรายได้จากรัฐทุกกรณีเช่นรับเงินเดือนจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ นอกจากนี้แล้วผู้ที่ประกอบอาชีพเฉพาะทางก็ไม่สามารถขอสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้

ภัยโควิด19ได้ ที่สำคัญผู้ขอสินเชื่อห่วงใยออมสินจะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน โดยการสมัครขอสินเชื่อจะต้องมีการกรอกข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อผ่านแอพMyMoเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน หากธนาคารแจ้งมาว่าคุณสมบัติผ่านแล้วจึงจะสามารถกรอกข้อมูลขอสินเชื่อได้

ข้อดีของสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19


การกู้เงินธนาคารออมสินภายใต้โครงการสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19มีข้อดีคือสามารถกู้ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพเดียวไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอนเงินรวมทั้งการขอสินเชื่อออมสิน mymoคือแอพที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อดีอีกอย่างของสินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19คือจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกมากโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนและมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดยาวนานถึง 2 ปีหรือ 24 งวด และสามารถกำหนดระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ยเงินต้นได้ถึง 6 เดือน นอกจากนี้แล้วการกู้สินเชื่อห่วงใยออมสินสู้ภัยโควิด19ยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการและใช้เอกสารในการกู้น้อยมาก เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะยื่นกู้สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19ได้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านหรือโทรที่สายด่วน call center 1143

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top