สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 3.99% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพคืออะไร


สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพคือสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญาซึ่งโครงการสร้างงานสร้างอาชีพมีระยะเวลากู้ 5 ปีและผ่อนจ่ายเป็นงวดทั้งหมด 60 งวดโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินจะเน้นให้ผู้กู้สามารถนำเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมาประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดจากอาชีพเดิมที่ทำอยู่ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าในปี2024หรือ2567ผู้ประกอบการเหล่านี้จะสามารถฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะเน้นการให้ทักษะกับผู้กู้ จากนั้นถึงจะมีการให้

เงินทุนและให้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ถ้าหากผู้ประกอบอาชีพยังไม่มีพื้นที่ในการค้าขายทางโครงการก็จะมีการจัดหาพื้นที่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายให้ด้วย สำหรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะมีการอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 50,000 บาทต่อราย


ผู้ขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


ผู้ขอสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินจะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งแน่นนอนโดยผู้สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพรายย่อยหรือผู้ต้องการ

เริ่มประกอบอาชีพก็ได้ สำหรับอาชีพที่สามารถสมัครสินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพได้นั้นทางธนาคารออมสินจะเน้นไปที่สามกลุ่มหลักคือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างหรือประกอบอาชีพเป็นคนขับรถสาธารณะและร้านค้ารายย่อยต่างๆที่ประสบปัญหาจากพิษโควิด 19 โดยสามกลุ่มหลักนี้สามารถที่จะยื่นขอสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารได้โดยตรงทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ ก่อนที่จะมีการให้สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น mymo ของธนาคารต่อไป

เอกสารและขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ


ขั้นตอนสมัครกู้เงินออมสินสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะต้องมีการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินผ่านเว็บไซต์ของธนาคารก่อนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นว่าสามารถที่จะขอยื่นกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้หรือไม่ จากนั้นขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะสมัครผ่านแอพ mymo โดยในแอพจะมีวิธีการสมัครให้ทำตามขั้นตอนต่างๆภายในแอพอย่างละเอียด สำหรับเอกสารการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ pantipได้มีการตั้งกระทู้ถามกันมาเยอะว่าการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างและเมื่อยื่นเอกสารการขอสมัครสินเชื่อออมสินอนุมัติกี่วันตอบได้ตรงนี้เลยว่าการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินใช้เอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารการแสดงรายได้พร้อมกรอกข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อเรายื่นเอกสารครบแล้วจะสามารถทราบผลทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายตรงธนาคารออมสินโทร 1115

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top