สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

สมัครสินเชื่อ sme ธนาคารออมสินรับวงเงินสูงมาก
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เช็คอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่สำคัญของสินเชื่อ

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เป็นสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหมุนเวียนใช้จ่ายจากสินเชื่อ sme ธนาคารออม 

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่จะอนุมัติสำหรับ  สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ก็ยังเป็นอัตราดอกเบี้ยลักษณะดอกเบี้ยต่ำที่มาจากธนาคารซึ่งจะให้ดอกเบี้ยคงที่ที่ 2 ปีแรกคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยสินเชื่อ sme ธนาคารออม 1.99% ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะเป็น mlr – 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะเป็น mlr – 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ มาช่วยค้ำประกันแต่หากไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันจะได้รับดอกเบี้ยปีที่ 3 เป็นต้นไปอยู่ที่ mlr – 1%

 สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสิน จะสามารถให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระกับคุณได้นานสูงสุดถึง 10 ปีดังนั้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นอยู่กับวงเงินและระยะเวลาในการผ่อนชำระด้วยเช่นกัน สินเชื่อ sme ออมสินสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 5 ล้านบาทดอกเบี้ยก็จะคิดตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567เงื่อนไขสำคัญ สินเชื่อ sme ออมสิน

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติให้ผู้ประกอบการโดยจะต้องใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียนภายในกิจการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งสินเชื่อ sme ธนาคารออม เป็นกิจการที่กำหนดในคุณสมบัติสำคัญเท่านั้น ทั้งนี้ยังสามารถนำวงเงินใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการได้ สามารถนำไปลงทุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในกิจการ ไม่ได้จัดว่าเป็นรูปแบบของเงินทุนเพื่อให้เปิดกิจการใหม่ สินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสิน แต่จะต้องเป็นกิจการที่มีการดำเนินงานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว และปัจจุบันยังคงมีการดำเนินกิจการอยู่ เอกสารการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเป็นสำคัญ

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567คุณสมบัติผู้ประกอบการเพื่อขอลงทะเบียนออมสิน

ลูกค้าที่ต้องการจะขอสินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสิน จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ประกอบการเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

  • สามารถยื่นขอสินเชื่อ sme ธนาคารออมในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้เช่นกัน กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน กรณีที่เป็นนิติบุคคลผู้ที่ถือหุ้นจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายมีหนี้เสียหรือไม่ติดลบ
  • ประเภทธุรกิจที่สามารถขอสินเชื่อ sme ออมสิน สามารถขอได้ในธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือเป็น supply chain ของโรงแรมหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารและกิจการอื่นๆที่มีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์เฉพาะส่วนของแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น
  • สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 จะขอได้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19
  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ กิจการที่ประกอบอยู่จะต้องมีการดำเนินธุรกิจโดยมีกำไรมาแล้ว 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุด ปัจจุบันยังต้องประกอบกิจการนั้นอยู่

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top