สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีต้องทำอย่างไร?
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
4.33-4.45% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี

เปิดแบบสินเชื่อบ้านกรุงศรีมาแรง ห้ามพลาด ดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีลด หมดไว

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเป็นลักษณะขอกรุงศรีสินเชื่อบ้านที่เรายกมา 3 ประเภทด้วยกัน โดยจะสามารถช่วยในการลดภาระดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น และเป็นสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีแนวใหม่ห้ามพลาด เพื่อใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัยได้เลยทันที 

สินเชื่อบ้านกรุงศรีซุปเปอร์เซฟวิ่ง ไม่ต้องโปะ ดอกเบี้ยลด

สินเชื่อบ้านกรุงศรีที่สามารถใช้เงินฝากมาช่วยในการลดภาระดอกเบี้ยบ้านได้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีลดลงตลอดสัญญาทันที สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีลดดอกเบี้ยได้สูงสุด 40% กรุงศรีสินเชื่อบ้านจะมีการพิจารณาจากเงินฝาก หากเงินฝากเยอะ ยิ่งสามารถนำมาช่วยลดได้มากเท่านั้น สิทธิในการลดภาระสินเชื่อบ้านเป็นดอกเบี้ยต่างที่ไม่จำเป็น ลูกค้าสามารถใช้เงินที่อยู่ในบัญชีเพื่อ ฝาก ถอนเงินได้แบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีปีแรกอยู่ที่ 0.25% เท่านั้น

สินเชื่อบ้านกรุงศรีกู้บ้านกรุงศรีกลุ่มอาชีพพิเศษ

สินเชื่อบ้านกรุงศรี กลุ่มอาชีพกรุงศรีสินเชื่อบ้านพิเศษขอธนาคารกรุงศรีไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำสัญญากับธนาคารแต่จะต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพพิเศษกู้บ้านกรุงศรีดังต่อไปนี้ อาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร / ผู้พิพากษา / นักบินพาณิชย์ 

กรณีลูกค้าที่ต้องการกู้ร่วมปรึกษาสินเชื่อบ้าน จะต้องมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกับผู้กู้และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น กรณีที่เป็นพนักงานประจำขอสินเชื่อบ้านจำต้องมีอายุที่ทำงานเดิมและปัจจุบันต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และไม่อยู่ในช่วงทดลองงานกับทางบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง 

สินเชื่อบ้านกรุงศรีสำหรับ “คู่เพื่อน”

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีสำหรับ “คู่เพื่อน” วงเงินกู้ปรึกษาสินเชื่อบ้านเพื่อใช้ในการกู้บ้านกรุงศรีอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถใช้รูปแบบใหม่แนวคิดแบบซื้อกับเพื่อน ซึ่งการขอสมัครสินเชื่อรูปแบบอสังหาริมทรัพย์แบบซื้อบ้านร่วมกันกับเพื่อนต้องมีการเข้าสู่หลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติกรุงศรีสินเชื่อบ้านขอธนาคารกรุงศรีเพื่อใช้ในการผ่อนชำระร่วมระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีการอยู่อาศัยร่วมกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสหรือไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่ธนาคารจะพิจารณาจากการกู้ร่วมสินเชื่อบ้านกรุงศรีจากหลักเกณฑ์ของรายได้และศักยภาพในการชำระคืนสามารถเป็นเครดิตกู้ร่วมแบบ 2 ท่านโดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ยินยอมในการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งสินเชื่อบ้านจะแตกต่างจากรูปแบบของการกู้ร่วมแบบเดิมซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือเป็นกรณีของการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น การขออสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ขอสินเชื่อบ้านจึงมีความแตกต่างและมีการปรับหลักเกณฑ์กฎหมายใหม่จากเดิม 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top