สินเชื่อบ้านออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสิน

ลงทะเบียนสินเชื่อบ้านออมสิน 2566 รับวงเงินสูง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร)
ดอกเบี้ยเงินกู้
เริ่มต้น MRR+1% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ 2567/2024

สินเชื่อบ้านออมสิน 2567/2024 ได้มีโครงการบ้านธนาคารออมสินสินเชื่อดีๆ ให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่ามีบ้านเดิมก็เติมตังค์เพิ่มได้กับสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ ซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินที่มอบให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะออมสินในปัจจุบัน ที่สามารถจะขอกู้สินเชื่อบ้านออมสินเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่กู้กับธนาคารออมสินอยู่แล้ว เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน หรือจะนำไปใช้ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ได้ โดยสินเชื่อบ้านออมสินให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท และสามารถจะผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี

โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2 ปี ต่ำสุด 3.990% (MRR-2.255%) กรณีที่ทำประกันฯ และผ่อนต่ำเพียงล้านละ 5,550 บาทต่อเดือนใน 6 เดือนแรก นอกจากนั้นสินเชื่อบ้านแลกเงินออมสินนี้ยังฟรีค่าบริการสินเชื่อ ฟรีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์อีกด้วย 

 

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ 2567/2024

และสำหรับสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ 2567/2024 นี้มีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์นั้นจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะออมสินเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้กับโครงการของบ้านเอื้ออาทรซึ่งอยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ผู้มีรายได้ประจำเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี และหากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์นั้นเบื้องต้นก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ ทั้งนี้อาจมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อตามคำร้องขอของธนาคาร

การสมัครสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ 2567/2024

สำหรับคนที่ต้องการสมัครสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ 2567/2024 นั้นสามารถจะติดต่อสมัครสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ได้ที่ธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะออมสินเท่านั้น และส่วนขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสิน ตลอดจนการคํานวณผ่อนบ้านและตารางผ่อนบ้านออมสินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนของธนาคารออมสิน  และสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ต้องยื่นกู้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับการอนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และหากใครต้องการที่จะเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบ้านออมสินเติมตังค์ก็สามารถที่จะเช็คได้จากธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะออมสินที่ได้ยื่นกู้ไปนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top