ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566

โครงการบ้านหลังแรกออมสินมีอยู่จริงไหมเช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 14% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 เงื่อนไขการผ่อนสินเชื่อบ้านออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 – เงื่อนไขธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 เป็นลักษณะของสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าที่มีบ้านหลังเดิมสินเชื่อเคหะออมสิน และต้องการเพิ่มตังค์เรียกว่าเป็นสินเชื่อบ้านเติมตังค์นั่นเอง ซื้อบ้านหลังแรกหรือเป็นสินเชื่อปัจจุบันของธนาคาร ทางนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 0.99 เปอร์เซ็นต์กรณีที่มีการทำประกัน สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับลูกค้าเดิมที่ต้องการเติมตังค์ก็รับสิทธิพิเศษวงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาทผ่อน 6 เดือนแรกเพียงร้านละ 5,000 กว่าๆเท่านั้น 

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 – การผ่อนสินเชื่อบ้านออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566 คิดเป็นการผ่อนชำระอยู่ที่ล้านละ 5,550 ต่อเดือน สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่เดือนละ 1-6 เดือนละเท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดแบบสินเชื่อเคหะออมสิน โดยที่จะขึ้นอยู่กับการทำประกันและไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินด้วยเช่นกัน

ซื้อบ้านหลังแรก 1-2 ปีแรกกรณีที่ทำประกันจะอยู่ที่ mrr – 2.25 เปอร์เซ็นต์ สินเชื่อบ้านออมสิน ปีที่ 3 เป็นต้นไปที่อยู่ที่ mrr -1 เปอร์เซ็นต์ทางนี้เฉลี่ย 3 ปีแรก ธนาคารออมสินกู้บ้านจะอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินที่ลูกค้าจะเสียน้ำยังได้รับการยกเว้นเพราะเป็นโปรโมชั่นจากทางธนาคารออมสินกู้บ้าน โดยจะมีค่าบริการสินเชื่อบ้านค่าประเมินหลักทรัพย์และค่าจัดทำสัญญาที่จะต้องเสียเพิ่มเติม

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566ใครกู้ได้บ้าง 

ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2566ได้ สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารมาก่อนโดยปัจจุบันนั้นเป็นลูกค้าของสินเชื่อเคหะออมสิน ยกเว้นกรณีที่ผู้กู้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรและอยู่ในระหว่างของการค้ำประกันจากการเคหะแห่งชาติจะไม่ถือว่าเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิม ซื้อบ้านหลังแรก จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วเท่านั้นจึงจะทำการยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองทั้งนี้การยื่นเรื่องของผู้มีรายได้ประจำจะสูงสุดได้ไม่เกินอายุ 65 ปีกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระจะสามารถยื่นกู้ธนาคารออมสินได้สูงสุดอายุไม่เกิน 70 ปี อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสินเชื่อบ้านออมสินจะต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาขาใดสาขาหนึ่ง 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครแอพ atome แอพผ่อนสินค้าน้องใหม่มาแรง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
แอพดิสช้อปวงเงินให้ผ่อนสูงสุดเท่าไหร่เช็คเลย!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
Scroll to Top