ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา คลิ๊กที่นี่ค่ะ
dot
bulletผ้าไหม 2 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม 4 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม พิมพ์ลาย
bulletผ้าไหม ลายสก๊อต
bulletผ้าไหม มัดหมี่ (ชุด 4 หลา)
bulletผ้าไหมมัดหมี่ ลายพิเศษ
bulletผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
bulletผ้าไหม ลายในตัว
dot
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สำเร็จรูป
dot
bulletกระเป๋าผ้าไหม
bulletผ้าพันคอลายสก็อต
bulletผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ
bulletผ้าพันคอไหมมัดย้อม
bulletปลอกหมอน
bulletผ้าขาวม้าไหม
bulletน้ำยาซักและเคลือบผ้าไหม
bulletเนคไทผ้าไหม ลายพิเศษ
bulletของที่ระลึกอื่นๆ
dot
ข่าวโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์

dot
dot
ข้อมูลที่สำคัญในการใช้งาน
dot
bulletข้อมูลบริษัท/นโยบาย
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายคุ้มครองสิทธืเด็ก
bulletนโยบายเกี่ยวกับการใช้อีเมล์
bulletนโยบายการจำหน่ายสินค้า
bulletนโยบายการจัดส่งสินค้า
bulletนโยบายการคืนสินค้า
bulletนโยบายการรับประกันสินค้า
bulletการระงับข้อพิพาท
bulletแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย


 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

     บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

            www.chattongthaisilk.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้   

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

                  www.chattongthaisilk.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
www.chattongthaisilk.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเราโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ chattong@gmail.com
เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม4) ประเภทของการสืบค้น5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา]
                www.chattongthaisilk.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบ "คุกกี้" นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
• [หมายเลขไอพี (IP Address)
• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
• เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)]

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัครหรือกระบวนการสั่งซื้อสินค้า

• ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
• เลขประจำตัวประชาชน
• ฯลฯ (โปรดระบุ)

           ให้กับเว็บไซต์เราตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกันนอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเราเราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการหรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party)ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
            อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วมและ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com
มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ โปรแกรม แอนติไวรัส Clamav Version:097 โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก สัปดาห์
4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
6. เราได้ใช้ระบบFirewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ โปรแกรม Clamav Version 0.97
7. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่
chattong@gmail.com
หรือ โทร 044-284465

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน (Child & Youth Right Protection Policy)  ::

เว็บไซต์  www.chattongthaisilk.com ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ :

1.  สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 5 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

2.  แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา ในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

3.  การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจ ได้รับการอนุญาติให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

หาก ผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาทางอีเมล์ ที่ : 

ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) : chattong@gmail.com

4. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่   มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

5. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร :
เว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ :

ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) :  chattong@gmail.com

 
นโยบายเกี่ยวกับ การใช้ E-mail

1. ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ
ex1
ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทเช่นการแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า Policy เรื่องของ E-Mail
การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆรวมทั้งประกาศต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้นโดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่านโดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสารทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2. การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร
หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารกรุณาแจ้ง chattong@gmail.com

การระงับข้อพิพาท

1. ข้อจำกัดความรับผิด
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆหรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องความผิดพลาดหรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆของทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท www.chattongthaisilk.com จำกัดเท่านั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย
 ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคนผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริษัทสาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเองการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนกรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 

4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า


5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม
 คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควานเจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาทหยาบคายคุกคามมุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้นและ ทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.chattongthaisilk.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมwww.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังwww.chattongthaisilk.com ได้ 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
78/1 หมู่ 8 ต.เมืองปัก
 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address :
chattong@gmail.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน
www.chattongthaisilk.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้
โปรดคลิกที่นี่

6. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
แผนที่ : (
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
Tel (+66) 025475959-61
E-mail :
e-commerce@dbd.go.th

 

 
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย