ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา คลิ๊กที่นี่ค่ะ
dot
bulletผ้าไหม 2 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม 4 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม พิมพ์ลาย
bulletผ้าไหม ลายสก๊อต
bulletผ้าไหม มัดหมี่ (ชุด 4 หลา)
bulletผ้าไหมมัดหมี่ ลายพิเศษ
bulletผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
bulletผ้าไหม ลายในตัว
dot
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สำเร็จรูป
dot
bulletกระเป๋าผ้าไหม
bulletผ้าพันคอลายสก็อต
bulletผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ
bulletผ้าพันคอไหมมัดย้อม
bulletปลอกหมอน
bulletผ้าขาวม้าไหม
bulletน้ำยาซักและเคลือบผ้าไหม
bulletเนคไทผ้าไหม ลายพิเศษ
bulletของที่ระลึกอื่นๆ
dot
ข่าวโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์

dot
dot
ข้อมูลที่สำคัญในการใช้งาน
dot
bulletข้อมูลบริษัท/นโยบาย
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายคุ้มครองสิทธืเด็ก
bulletนโยบายเกี่ยวกับการใช้อีเมล์
bulletนโยบายการจำหน่ายสินค้า
bulletนโยบายการจัดส่งสินค้า
bulletนโยบายการคืนสินค้า
bulletนโยบายการรับประกันสินค้า
bulletการระงับข้อพิพาท
bulletแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย


 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

     บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

            www.chattongthaisilk.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้   

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

                  www.chattongthaisilk.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
www.chattongthaisilk.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเราโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ chattong@gmail.com
เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม4) ประเภทของการสืบค้น5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา]
                www.chattongthaisilk.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบ "คุกกี้" นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
• [หมายเลขไอพี (IP Address)
• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
• เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)]

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัครหรือกระบวนการสั่งซื้อสินค้า

• ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
• เลขประจำตัวประชาชน
• ฯลฯ (โปรดระบุ)

           ให้กับเว็บไซต์เราตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกันนอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเราเราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการหรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party)ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
            อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วมและ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com
มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

           เว็บไซต์
www.chattongthaisilk.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ โปรแกรม แอนติไวรัส Clamav Version:097 โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก สัปดาห์
4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
6. เราได้ใช้ระบบFirewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ โปรแกรม Clamav Version 0.97
7. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่
chattong@gmail.com
หรือ โทร 044-284465

นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน (Child & Youth Right Protection Policy)  ::

เว็บไซต์  www.chattongthaisilk.com ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชน ดังนั้น สินค้าที่เราคัดเลือกมาจำหน่ายบนเว็บไซต์ นอกจากเราจะพยายามคัดกรองสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเพศและวัย แล้ว เรายังได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์และเยาวชน ดังนี้ :

1.  สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ อายุ 5 ปี ขึ้นไป และ/หรือ กลุ่มลูกค้าผู้มีอายุครบในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อได้

2.  แม้ว่าสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา ในบางประเภท บางชนิด หรือ บางรายการ อาจจะได้รับการระบุบนสลากกำกับสินค้าว่า เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มอายุ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 ปี ที่กำหนดในข้อ 1 แต่ ตัวลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่สามารถจะสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

3.  การสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ ผ่านเว็บไซต์ของเรา อาจ ได้รับการอนุญาติให้กระทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่ ลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชน นั้น แม้ว่า อายุและเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และ 2 แต่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะต้องมีจดหมายรับรองว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเยาวชนมายืนยัน ความรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ของเด็กและเยาวชนในปกครอง ว่าได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปกครองสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใดใดจากทางเว็บไซต์ของเรา หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ หากเกิดความเสียหายใดใดขึ้น

หาก ผู้ปกครองสามารถยอมรับเงื่อนไขข้างต้นได้ เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้กับเด็กและเยาวชนในปกครองของท่าน ท่านสามารถจัดส่งจดหมายรับรองของผู้ปกครองมาได้ โดยส่งมาทางอีเมล์ ที่ : 

ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) : chattong@gmail.com

4. เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือ บุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือ แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่   มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

5. มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกาศสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภควัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร :
เว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือเกินจริงสำหรับเด็กและผู้เยาว์ และจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

หาก ท่านพบเห็น ข้อมูล ข่าวสาร การโฆษณา หรือ เนื้อหาใด ที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบ เราจะแจ้งให้ทาง ผู้ดูแลระบบ หรือ เว็บมาสเตอร์ ของเรา ดำเนินการลบ เนื้อหา โฆษณา หรือ หน้าเว็บเพจ ที่ไม่เหมาะสม นั้น ๆ ออกไป โดยท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ :

ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) :  chattong@gmail.com

 
นโยบายเกี่ยวกับ การใช้ E-mail

1. ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ
ex1
ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทเช่นการแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า Policy เรื่องของ E-Mail
การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆรวมทั้งประกาศต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้นโดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่านโดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสารทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2. การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร
หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารกรุณาแจ้ง chattong@gmail.com

การระงับข้อพิพาท

1. ข้อจำกัดความรับผิด
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆหรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องความผิดพลาดหรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆของทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท www.chattongthaisilk.com จำกัดเท่านั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย
 ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคนผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริษัทสาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเองการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนกรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 

4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
 ทางเว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า


5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม
 คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็ปไซต์
www.chattongthaisilk.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควานเจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาทหยาบคายคุกคามมุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้นและ ทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.chattongthaisilk.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมwww.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังwww.chattongthaisilk.com ได้ 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
78/1 หมู่ 8 ต.เมืองปัก
 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address :
chattong@gmail.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน
www.chattongthaisilk.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้
โปรดคลิกที่นี่

6. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
แผนที่ : (
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
Tel (+66) 025475959-61
E-mail :
e-commerce@dbd.go.th

 

 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 018
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 017
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 016
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 015
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 014
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 013
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 012
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 011
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 010
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 009
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 008
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 007
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 006
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 005
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 004
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 003
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 002
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ 001
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายพิเศษ
โสร่งไหม 033
โสร่งไหม 032
โสร่งไหม 031
โสร่งไหม 030
โสร่งไหม 029
โสร่งไหม 028
โสร่งไหม 027
โสร่งไหม 026
โสร่งไหม 025
โสร่งไหม 024
โสร่งไหม 023
โสร่งไหม 022
โสร่งไหม 021
โสร่งไหม 020
โสร่งไหม 019
โสร่งไหม 018
โสร่งไหม 017
โสร่งไหม 016
โสร่งไหม 015
โสร่งไหม 014
โสร่งไหม 013
โสร่งไหม 012
โสร่งไหม 011
โสร่งไหม 010
โสร่งไหม 009
โสร่งไหม 008
โสร่งไหม 007
โสร่งไหม 006
โสร่งไหม 005
โสร่งไหม 004
โสร่งไหม 003
โสร่งไหม 002
โสร่งไหม 001
โสร่งไหม
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 016
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 015
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 014
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 013
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 012
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 011
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 010
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 009
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 008
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 007
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 006
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 005
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 004
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 003
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 002
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 001
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษ
ผ้าไหมสอดดิ้น 010
ผ้าไหมสอดดิ้น 009
ผ้าไหมสอดดิ้น 008
ผ้าไหมสอดดิ้น 007
ผ้าไหมสอดดิ้น 006
ผ้าไหมสอดดิ้น 005
ผ้าไหมสอดดิ้น 004
ผ้าไหมสอดดิ้น 003
ผ้าไหมสอดดิ้น 002
ผ้าไหมสอดดิ้น 001
ผ้าไหมสอดดิ้น
ผ้าไหมลายบาติค 036
ผ้าไหมลายบาติค 035
ผ้าไหมลายบาติค 034
ผ้าไหมลายบาติค 033
ผ้าไหมลายบาติค 032
ผ้าไหมลายบาติค 031
ผ้าไหมลายบาติค 030
ผ้าไหมลายบาติค 029
ผ้าไหมลายบาติค 028
ผ้าไหมลายบาติค 027
ผ้าไหมลายบาติค 026
ผ้าไหมลายบาติค 025
ผ้าไหมลายบาติค 024
ผ้าไหมลายบาติค 023
ผ้าไหมลายบาติค 022
ผ้าไหมลายบาติค 021
ผ้าไหมลายบาติค 020
ผ้าไหมลายบาติค 019
ผ้าไหมลายบาติค 018
ผ้าไหมลายบาติค 017
ผ้าไหมลายบาติค 016
ผ้าไหมลายบาติค 015
ผ้าไหมลายบาติค 014
ผ้าไหมลายบาติค 013
ผ้าไหมลายบาติค 012
ผ้าไหมลายบาติค 011
ผ้าไหมลายบาติค 010
ผ้าไหมลายบาติค 009
ผ้าไหมลายบาติค 008
ผ้าไหมลายบาติค 007
ผ้าไหมลายบาติค 006
ผ้าไหมลายบาติค 005
ผ้าไหมลายบาติค 004
ผ้าไหมลายบาติค 003
ผ้าไหมลายบาติค 002
ผ้าไหมลายบาติค 001
ผ้าไหมลายบาติค
ผ้าไหมลายในตัว 036
ผ้าไหมลายในตัว 035
ผ้าไหมลายในตัว 034
ผ้าไหมลายในตัว 033
ผ้าไหมลายในตัว 032
ผ้าไหมลายในตัว 031
ผ้าไหมลายในตัว 030
ผ้าไหมลายในตัว 029
ผ้าไหมลายในตัว 028
ผ้าไหมลายในตัว 027
ผ้าไหมลายในตัว 026
ผ้าไหมลายในตัว 025
ผ้าไหมลายในตัว 024
ผ้าไหมลายในตัว 023
ผ้าไหมลายในตัว 022
ผ้าไหมลายในตัว 021
ผ้าไหมลายในตัว 020
ผ้าไหมลายในตัว 019
ผ้าไหมลายในตัว 018
ผ้าไหมลายในตัว 017
ผ้าไหมลายในตัว 016
ผ้าไหมลายในตัว 015
ผ้าไหมลายในตัว 014
ผ้าไหมลายในตัว 013
ผ้าไหมลายในตัว 012
ผ้าไหมลายในตัว 011
ผ้าไหมลายในตัว 010
ผ้าไหมลายในตัว 009
ผ้าไหมลายในตัว 008
ผ้าไหมลายในตัว 007
ผ้าไหมลายในตัว 006
ผ้าไหมลายในตัว 005
ผ้าไหมลายในตัว 004
ผ้าไหมลายในตัว 003
ผ้าไหมลายในตัว 002
ผ้าไหมลายในตัว 001
ผ้าไหมลายอื่นๆ
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 015
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 014
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 013
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 012
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 011
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 010
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 009
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 008
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 007
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 006
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 005
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 004
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 003
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 002
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา 001
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 5 หลา
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 036
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 035
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 034
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 033
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 032
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 031
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 030
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 029
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 028
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 027
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 026
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 025
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 024
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 023
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 022
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 021
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 020
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 019
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 018
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 017
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 016
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 015
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 014
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 013
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 012
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 011
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 010
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 009
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 008
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 007
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 006
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 005
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 004
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 003
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 002
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 001
ผ้าไหมพิมพ์ลาย
ผ้าไหมมัดหมี่ 023
ผ้าไหมมัดหมี่ 022
ผ้าไหมมัดหมี่ 021
ผ้าไหมมัดหมี่ 020
ผ้าไหมมัดหมี่ 019
ผ้าไหมมัดหมี่ 018
ผ้าไหมมัดหมี่ 017
ผ้าไหมมัดหมี่ 016
ผ้าไหมมัดหมี่ 015
ผ้าไหมมัดหมี่ 014
ผ้าไหมมัดหมี่ 013
ผ้าไหมมัดหมี่ 012
ผ้าไหมมัดหมี่ 011
ผ้าไหมมัดหมี่ 010
ผ้าไหมมัดหมี่ 009
ผ้าไหมมัดหมี่ 008
ผ้าไหมมัดหมี่ 007
ผ้าไหมมัดหมี่ 006
ผ้าไหมมัดหมี่ 005
ผ้าไหมมัดหมี่ 004
ผ้าไหมมัดหมี่ 003
ผ้าไหมมัดหมี่ 002
ผ้าไหมมัดหมี่ 001
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 018
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 017
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 016
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 015
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 014
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 013
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 012
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 011
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 010
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 009
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 008
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 007
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 006
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 005
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 004
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 003
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น 002
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4 เส้น
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 059
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 058
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 057
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 056
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 055
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 054
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 053
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 052
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 051
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 050
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 049
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 048
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 047
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 046
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 045
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 044
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) 043
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P042
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P041
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P040
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P039
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P038
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P037
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P036
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P035
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P034
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P033
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P032
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P031
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P030
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P029
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P028
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P027
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P026
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P025
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P024
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P023
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P022
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P021
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P020
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P019
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P018
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P017
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P016
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P015
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ)P 014
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P013
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P012
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P011
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P010
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P009
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P008
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P007
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P006
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P005
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P004
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P003
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P002
ผ้าไหม 2 เส้น(พิเศษ) P001
ผ้าไหมพื้น 2 เส้น(พิเศษ)
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 007
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 006
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 005
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 004
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 003
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 002
ผ้าไหมลายสก๊อต 2 เส้น 001
ผ้าไหมลายสก๊อต 020
ผ้าไหมลายสก๊อต 019
ผ้าไหมลายสก๊อต 018
ผ้าไหมลายสก๊อต 017
ผ้าไหมลายสก๊อต 016
ผ้าไหมลายสก๊อต 015
ผ้าไหมลายสก๊อต 014
ผ้าไหมลายสก๊อต 013
ผ้าไหมลายสก๊อต 012
ผ้าไหมลายสก๊อต 011
ผ้าไหมลายสก๊อต 010
ผ้าไหมลายสก๊อต 009
ผ้าไหมลายสก๊อต 008
ผ้าไหมลายสก๊อต 007
ผ้าไหมลายสก๊อต 006
ผ้าไหมลายสก๊อต 005
ผ้าไหมลายสก๊อต 004
ผ้าไหมลายสก๊อต 003
ผ้าไหมลายสก๊อต 002
ผ้าไหมลายสก๊อต 001
ผ้าไหมลายสก๊อต
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 026
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 025
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 024
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 023
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 022
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 021
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 020
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 019
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 018
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 017
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 016
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 015
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 014
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 013
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 012
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 011
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 010
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 009
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 008
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 007
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 006
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 005
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 004
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 003
ผ้าไหมพิมพ์ลายจัดชุด 4 หลา 002
ผ้าไหมพิมพ์ลาย จัดชุด 4 หลา 001
ผ้าไหมพิมพ์ลายจัดชุด 4 หลา
เสื้อซาฟารี 042
เสื้อซาฟารี 041
เสื้อซาฟารี 040
เสื้อซาฟารี 039
เสื้อซาฟารี 038
เสื้อซาฟารี 037
เสื้อซาฟารี 036
เสื้อซาฟารี 036
เสื้อซาฟารี 035
เสื้อซาฟารี 034
เสื้อซาฟารี 033
เสื้อซาฟารี 032
เสื้อซาฟารี 031
เสื้อซาฟารี 030
เสื้อซาฟารี 029
เสื้อซาฟารี 028
เสื้อซาฟารี 027
เสื้อซาฟารี 026
เสื้อซาฟารี 025
เสื้อซาฟารี 024
เสื้อซาฟารี 023
เสื้อซาฟารี 022
เสื้อซาฟารี 021
เสื้อซาฟารี 020
เสื้อซาฟารี 019
เสื้อซาฟารี 018
เสื้อซาฟารี 017
เสื้อซาฟารี 016
เสื้อซาฟารี 015
เสื้อซาฟารี 014
เสื้อซาฟารี 013
เสื้อซาฟารี 012
เสื้อซาฟารี 011
เสื้อซาฟารี 010
เสื้อซาฟารี 009
เสื้อซาฟารี 008
เสื้อซาฟารี 007
เสื้อซาฟารี 006
เสื้อซาฟารี 005
เสื้อซาฟารี 004
เสื้อซาฟารี 003
เสื้อซาฟารี 002
เสื้อซาฟารี 001
เสื้อซาฟารี 2
เสื้อซาฟารี 1
เสื้อซาฟารี
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 114
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 113
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 112
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 111
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 110
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 109
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 108
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 107
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 106
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 105
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 104
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 103
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 102
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 101
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 100
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 099
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 098
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 097
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 096
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 095
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 094
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 093
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 092
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 091
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 090
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 089
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 088
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 087
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 086
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 085
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 084
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 083
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 082
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 081
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 080
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 079
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 078
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 077
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 076
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 075
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 074
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 073
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 072
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 071
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 070
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 069
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 068
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 067
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 066
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 065
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 064
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 063
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 062
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 061
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 060
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M059
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M058
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M057
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M056
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M055
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M054
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M053
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M052
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M051
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M050
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M049
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M048
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M047
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M046
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M045
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M044
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M043
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M042
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M041
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M040
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M039
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M038
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M037
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M036
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M035
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M034
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M033
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M032
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M031
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M030
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M029
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M028
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M027
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M026
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M025
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M024
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M023
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M022
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M021
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M020
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M019
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M018
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M017
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M016
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M015
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M014
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M013
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M012
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M011
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M010
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M009
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M008
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M007
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M006
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M005
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M004
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M003
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M002
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา M001
ผ้าไหมมัดหมี่ ต้นแบบ
กระเป๋าผ้าไหม 041
กระเป๋าผ้าไหม 039
กระเป๋าผ้าไหม 038
กระเป๋าผ้าไหม 037
กระเป๋าผ้าไหม 037
กระเป๋าผ้าไหม 036
กระเป๋าผ้าไหม 035
กระเป๋าผ้าไหม 034
กระเป๋าผ้าไหม 033
กระเป๋าผ้าไหม 032
กระเป๋าผ้าไหม 031
กระเป๋าผ้าไหม 030
กระเป๋าผ้าไหม 029
กระเป๋าผ้าไหม 028
กระเป๋าผ้าไหม 027
กระเป๋าผ้าไหม 026
กระเป๋าผ้าไหม 025
กระเป๋าผ้าไหม 024
กระเป๋าผ้าไหม 023
กระเป๋าผ้าไหม 022
กระเป๋าผ้าไหม 021
กระเป๋าผ้าไหม 020
กระเป๋าผ้าไหม 019
กระเป๋าผ้าไหม 018
กระเป๋าผ้าไหม 017
กระเป๋าผ้าไหม 016
กระเป๋าผ้าไหม 015
กระเป๋าผ้าไหม 014
กระเป๋าผ้าไหม 013
กระเป๋าผ้าไหม 012
กระเป๋าผ้าไหม 011
กระเป๋าผ้าไหม 010
กระเป๋าผ้าไหม 009
กระเป๋าผ้าไหม 008
กระเป๋าผ้าไหม 007
กระเป๋าผ้าไหม 006
กระเป๋าผ้าไหม 005
กระเป๋าผ้าไหม 004
กระเป๋าผ้าไหม 003
กระเป๋าผ้าไหม 002
กระเป๋าผ้าไหม 001
กระเป๋าผ้าไหม
เสื้อผ้าไหมสตรีแขนยาว
เสื้อผ้าไหมสตรี 001
เสื้อผ้าไหมสตรี 002
เสื้อผ้าไหมสตรี 003
เสื้อผ้าไหมสตรี 004
เสื้อผ้าไหมสตรี 005
เสื้อผ้าไหมสตรี 006
เสื้อผ้าไหมสตรี 007
เสื้อผ้าไหมสตรี 008
เสื้อผ้าไหมสตรี 009
เสื้อผ้าไหมสตรี 010
เสื้อผ้าไหมสตรี 011
เสื้อผ้าไหมสตรี 012
เสื้อผ้าไหมสตรี 013
เสื้อผ้าไหมสตรี 014
เสื้อผ้าไหมสตรี 015
เสื้อผ้าไหมสตรี 016
เสื้อผ้าไหมสตรี 017
เสื้อผ้าไหมสตรี 018
เสื้อผ้าไหมสตรี 022
เสื้อผ้าไหมสตรี 019
เสื้อผ้าไหมสตรี 023
เสื้อผ้าไหมสตรี 020
เสื้อผ้าไหมสตรี 021
เสื้อผ้าไหมสตรี 024
เสื้อผ้าไหมสตรี 025
เสื้อผ้าไหมสตรี 025
เสื้อผ้าไหมสตรี 026
เสื้อผ้าไหมสตรี 027
เสื้อผ้าไหมสตรี 028
เสื้อผ้าไหมสตรี 029
เสื้อผ้าไหมสตรี 030
เสื้อผ้าไหมสตรี 031
เสื้อผ้าไหมสตรี 032
เสื้อผ้าไหมสตรี 033
เสื้อผ้าไหมสตรี 033
เสื้อผ้าไหมสตรี 034
เสื้อผ้าไหมสตรี 035
เสื้อผ้าไหมสตรี 036
เสื้อผ้าไหมสตรี 036
เสื้อผ้าไหมสตรี 037
เสื้อผ้าไหมสตรี 038
เสื้อผ้าไหมสตรี 038
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 043
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 042
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 041
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 040
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 039
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 038
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 037
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 036
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 035
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 034
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 033
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 032
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 031
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 030
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 029
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 028
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 027
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 026
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 025
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 024
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 023
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 022
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 021
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 020
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 019
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 018
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 017
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 016
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 015
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 014
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 013
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 012
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 011
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 010
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 009
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 008
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 007
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 006
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 005
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 004
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 003
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 002
เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย 001
เนคไท T016
เนคไท T016
เนคไท T015
เนคไท T014
เนคไท T013
เนคไท 012
เนคไท 011
เนคไท 010
เนคไท 009
เนคไท 008
เนคไท 007
เนคไท 006
เนคไท 005
เนคไท 004
เนคไท 003
เนคไท 002
เนคไท 001
เนคไท
ผ้าขาวม้า ต้นแบบ
ผ้าขาวม้า060
ผ้าขาวม้า059
ผ้าขาวม้า058
ผ้าขาวม้า57
ผ้าขาวม้า56
ผ้าขาวม้า55
ผ้าขาวม้า54
ผ้าขาวม้า53
ผ้าขาวม้า52
ผ้าขาวม้า51
ผ้าขาวม้า50
ผ้าขาวม้า49
ผ้าขาวม้า48
ผ้าขาวม้า47
ผ้าขาวม้า46
ผ้าขาวม้า45
ผ้าขาวม้า44
ผ้าขาวม้า43
ผ้าขาวม้า42
ผ้าขาวม้า41
ผ้าขาวม้า40
ผ้าขาวม้า39
ผ้าขาวม้า38
ผ้าขาวม้า37
ผ้าขาวม้า36
ผ้าขาวม้า35
ผ้าขาวม้า34
ผ้าขาวม้า33
ผ้าขาวม้า32
ผ้าขาวม้า31
ผ้าขาวม้า30
ผ้าขาวม้า29
ผ้าขาวม้า28
ผ้าขาวม้า27
ผ้าขาวม้า26
ผ้าขาวม้า25
ผ้าขาวม้า24
ผ้าขาวม้า23
ผ้าขาวม้า22
ผ้าขาวม้า21
ผ้าขาวม้า20
ผ้าขาวม้า19
ผ้าขาวม้า18
ผ้าขาวม้า17
ผ้าขาวม้า16
ผ้าขาวม้า15
ผ้าขาวม้า14
ผ้าขาวม้า13
ผ้าขาวม้า12
ผ้าขาวม้า11
ผ้าขาวม้า10
ผ้าขาวม้า9
ผ้าขาวม้า8 article
ผ้าขาวม้า7
ผ้าขาวม้า6
ผ้าขาวม้า5
ผ้าขาวม้า4
ผ้าขาวม้า3
ผ้าขาวม้า2
ผ้าขาวม้า1
ชุดสตรี048
ชุดสตรี047
ชุดสตรี046
ชุดสตรี046
ชุดสตรี045
ชุดสตรี044
ชุดสตรี043
ชุดสตรี042
ชุดสตรี041
ชุดสตรี040
ชุดสตรี039
ชุดสตรี038
ชุดสตรี037
ชุดสตรี036
ชุดสตรี035
ชุดสตรี034
ชุดสตรี033
ชุดสตรี032
ชุดสตรี031
ชุดสตรี030
ชุดสตรี029
ชุดสตรี028
ชุดสตรี027
ชุดสตรี026
ชุดสตรี025
ชุดสตรี024
ชุดสตรี023
ชุดสตรี022
ชุดสตรี021
ชุดสตรี020
ชุดสตรี019
ชุดสตรี018
ชุดสตรี017
ชุดสตรี016
ชุดสตรี015
ชุดสตรี014
ชุดสตรี013
ชุดสตรี012
ชุดสตรี011
ชุดสตรี010
ชุดสตรี009
ชุดสตรี008
ชุดสตรี007
ชุดสตรี006
ชุดสตรี005
ชุดสตรี004
ชุดสตรี003
ชุดสตรี002
ชุดสตรี001
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)024
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)023
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)022
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)021
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)020
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)019
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)018
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)017
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)016
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)015
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)014
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)013
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)012
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)011
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)010
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)009
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)008
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)007
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)006
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)005
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)004
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)003
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)002
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)001
ผ้าไหมพิมพ์ลาย(ชุด)
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 025
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 024
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 023
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 022
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 021
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 020
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 019
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 018
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 017
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 016
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 015
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 014
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด) 013
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)012
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)011
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)010
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)009
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)008
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)007
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)006
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)005
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)004
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)003
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)002
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)001
ผ้าไหมลายสก๊อต(ชุด)
ผ้าไหมลายลูกแก้ว 017
ผ้าไหมลายลูกแก้ว 016
ผ้าไหมลายลูกแก้ว 015
ผ้าไหมลายลูกแก้ว014
ผ้าไหมลายลูกแก้ว013
ผ้าไหมลายลูกแก้ว012
ผ้าไหมลายลูกแก้ว011
ผ้าไหมลายลูกแก้ว010
ผ้าไหมลายลูกแก้ว009
ผ้าไหมลายลูกแก้ว008
ผ้าไหมลายลูกแก้ว007
ผ้าไหมลายลูกแก้ว006
ผ้าไหมลายลูกแก้ว005
ผ้าไหมลายลูกแก้ว004
ผ้าไหมลายลูกแก้ว003
ผ้าไหมลายลูกแก้ว002
ผ้าไหมลายลูกแก้ว001
ผ้าไหมลายลูกแก้ว ต้นแบบ
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 031
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 030
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 029
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 028
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 027
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 026
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 025
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 024
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 023
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 022
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 021
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 020
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 019
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 018
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 017
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 016
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 015
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 014
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 013
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 012
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 011
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 010
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 009
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 008
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 007
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 006
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 005
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 004
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 003
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 002
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ 001
QR CODE
วิธีการสั่งซื้อและการจัดส่ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
นโยบายการจัดส่งสินค้า
Headline
ผ้าไหมพิมพ์ลาย 019
DBD Verified
Asian silk heritage 2012
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 103
เสื้อผ้าไหมแขนยาว 001
ชุดสตรี
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 017
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 016
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 015
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 014
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 013
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 012
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 011
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 010
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 009
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 008
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 007
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 006
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 005
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 004
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 003
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 002
ผ้าไหมมัดหมี่ชุด 4 หลา 001
กระเป๋าผ้าไหม
ทดสอบ
การแทกรูป
นโยบายการจัดส่งและคืนสินค้า
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
เนคไท