ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา คลิ๊กที่นี่ค่ะ
dot
bulletผ้าไหม 2 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม 4 เส้น เนื้อพิเศษ
bulletผ้าไหม พิมพ์ลาย
bulletผ้าไหม ลายสก๊อต
bulletผ้าไหม มัดหมี่ (ชุด 4 หลา)
bulletผ้าไหมมัดหมี่ ลายพิเศษ
bulletผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
bulletผ้าไหม ลายในตัว
dot
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สำเร็จรูป
dot
bulletกระเป๋าผ้าไหม
bulletผ้าพันคอลายสก็อต
bulletผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ
bulletผ้าพันคอไหมมัดย้อม
bulletปลอกหมอน
bulletผ้าขาวม้าไหม
bulletน้ำยาซักและเคลือบผ้าไหม
bulletเนคไทผ้าไหม ลายพิเศษ
bulletของที่ระลึกอื่นๆ
dot
ข่าวโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์

dot
dot
ข้อมูลที่สำคัญในการใช้งาน
dot
bulletข้อมูลบริษัท/นโยบาย
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายคุ้มครองสิทธืเด็ก
bulletนโยบายเกี่ยวกับการใช้อีเมล์
bulletนโยบายการจำหน่ายสินค้า
bulletนโยบายการจัดส่งสินค้า
bulletนโยบายการคืนสินค้า
bulletนโยบายการรับประกันสินค้า
bulletการระงับข้อพิพาท
bulletแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย


 ตำนานไหมโคราช

 

ตำนานไหมโคราช
ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มนุษย์รู้จักนำมาถักทอเป็น ผ้านุ่งมานานนับพันปี กระบวนการผลิตสิ่งทอจากเส้นไหม นับจากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกล้างกาวไหม ย้อมสีตามลวดลายที่ต้องการโดยใช้วิธีการมัดหมี่ มัดย้อม จุ่มสีหรือแต้มสีตามความถนัด ต่อเนื่องสู่กระบวนการถักทอเส้นไหมให้เป็นผืนผ้า ทั้งการทอลาย ขัดพื้นฐาน การจก การยก การขิด การเกาะล้วง ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมมา จนได้ผืนผ้าไหมที่งดงาม ทั้งผ้าพื้นเรียบ ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดย้อม ผ้ายก ผ้าจก ผ้าขิด ฯลฯ ผ้าทอแต่ละผืนจะมีลวดลายเฉพาะถิ่น บ่งบอกถึง กลุ่มชาติพันธุ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน คือมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
                                                                   
         จังหวัดนครราชสีมา หรือเมืองโคราช ตามคำเรียกขานของคนทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ ดังบันทึกทางประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (อ้างในผ้าไทย หน้า 49) เขียนไว้ว่าอนึ่งที่บ้านศาลาเกวียนนั้น มีศาลาเก้าห้อง สองหลัง สำหรับเกวียนเมืองนครราชสีมา บรรทุกสินค้าต่าง ๆ คือ น้ำรัก ขี้ผึ้ง ปีกนก ผ้าตาราง ผ้าสายบัวสีคืบหน้าเก็บทอง และผ้าตาบัวปอก ตาเล็ดงา หนังเนื้อ เย็นเนื้อ ดีบุก หน่องา และของป่าต่าง ๆ .... นอกจากนี้ยังมีเขียนถึง ตลาดย่านค้าขายในเมืองอยุธยาว่า ถนนย่านป่าไหม และย่านป่าเหล็ก ต่อกันอยู่คนละฟากถนน ซีกหนึ่งมีร้านขายไหมกรุยฟืน ไหมเบญจพรรณ ไหมลาว ไหมเขมร และ ไหมโคราช (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 8 หน้า 27-83)

         จากบันทึกดังกล่าวแสดงถึงเมืองโคราชเป็นแหล่งผลิตเส้นไหม ตามครัวเรือนต่าง ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เหลือจึงแบ่งปันพี่น้อง และขาย โดยมีพ่อค้าคนกลางที่เรียกว่า นายฮ้อยเป็นผู้รวบรวมเส้นไหม บรรทุกเกวียน พร้อมกับสินค้าอื่น ๆ ไปขายที่กรุงศรีอยุธยา จึงได้ชื่อเรียกเฉพาะว่า ไหมโคราชเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ มีอิทธิพลมายังภาคอีสาน เมืองโคราชก็ได้ส่ง เส้นไหม และผ้าไหมไปขายที่กรุงเทพด้วย สำหรับผ้าโบราณตามบันทึกที่กล่าวไว้ คือ ผ้าสายบัว ผ้าตาบัวปอก ตาเล็ดงา ไม่พบผู้ใดทอแล้ว ยังคงเหลือเพียง ผ้าตาราง หรือ ผ้าโสร่ง และ ผ้าขาวม้า เท่านั้น

         การผลิตผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมา กระจายอยู่ทั่วไปในหลายอำเภอ เช่น อำเภอคง อำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอประทาย อำเภอจักราช ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตผ้าไหมประเภทหัตถกรรม คือ ผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มชนไทยลาว ไท-เขมร ทอด้วยกี่พื้นบ้าน ที่ใต้ถุนบ้าน ในยามว่างจากงานในไร่นา บางหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็ง สมาชิกอาจมาทอผ้ารวมกันที่กลุ่ม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีผ้าพื้นเรียบ ผ้ามัดหมี่ ผ้าโสร่ง ผ้าหางกระรอก ผ้าขิด ผ้าทอยกดอก ฯลฯ มีทั้งทอไว้ใช้ ทอเพื่อขายในตลาดท้องถิ่น ตลาดระหว่างจังหวัด และตามคำสั่งซื้อของพ่อค้าคนกลาง หน่วยงานราชการหลายหน่วย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับกลุ่มทอผ้าฯ เหล่านี้ อย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ระดับ 3-5 ดาว และได้รับตรานกยูงพระราชทานสีเงิน สีน้ำเงิน ด้วย
                                                                          

         ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมทั้งแบบหัตถกรรม และอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมาก ทำให้คนทั่วไปมักจะเรียกผ้าไหมของจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมว่า ผ้าไหมปักธงชัย” (ควรเรียกว่า ผ้าไหมโคราช จะเหมาะสมกว่า) กระบวนการผลิตผ้าไหมของผู้ประกอบการที่อำเภอปักธงชัย เป็นการผลิตที่ทันสมัย ใช้ไหมโรงงาน ย้อมสีเคมี ทอด้วยกี่กระตุก หรือทอด้วยเครื่องจักร มีรูปแบบลวดลายสีสัน ทันสมัย ตรงความต้องการของผู้บริโภค มีทั้งผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดหมี่ประยุกต์ ผ้าไหมบาติก ผ้าไหมพิมพ์ลาย เพื่อนำไปตัดเสื้อผ้า ทำเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน เช่น บุผนัง บุเฟอร์นิเจอร์ ทำผ้าม่าน ฯลฯ ส่งขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ทักษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา: อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา